วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ออรัลเซ็กซ์กับความเสี่ยง

ออรัลเซ็กซ์ เสี่ยงติดโรคเมื่อพูดถึงคำๆนี้ หนุ่มๆหลายคนคงออกอาการซู่ซ่า เคลิบเคลิ้มชวนฝัน แต่นักวิจัยจากสถาบันมะเร็งคิมเมลที่จอห์นฮอปกินส์ ออกมาระบุว่า การปฎิบิติโอษกามอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งใน
ช่องปาก(มะเร็งต่อมทอนซิล ด้านหลังลิ้น และคำคอ) ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า เชื้อไวรัส HPV [Human Papillomavirus] ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ และทวารหนักเป็นหนึ่งในปัจจัย เสี่ยงที่สำคัญที่สุดของการเกิดมะเร็งในช่องปากไวรัสนี้จะ


แพร่กระจายจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในบรรดาอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย พบว่า กลุ่มที่ทำออรัลเซ็กซ์กับคู่นอน 6 คน หรือมากกว่า มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้น 3.4เท่า
ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัส HPVที่ปฎิบัติโอษฐกามกับคู่นอน 6 คนหรือมากกว่า โอกาสเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นถึง 8.6 เท่า แม้ออรัลเซ็กซ์จะเป็นช่องทางสำคัญของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส HPV แต่นักวิจัยยังไม่ทิ้งความเป็นไปได้ทางอื่นซึ่งรวมถึงการจูบด้วย