วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

กล้ามหน้าแขนทรงพลัง

กล้ามเนื้อหน้าแขน (Bicep)เป็นกล้ามเนื้อหน้าแขนที่คนส่วนใหญ่มักชอบเล่นเสมอ เพราะง่าย และยังเป็นจุดเด่น เวลาเดินผ่านจะสังเกตเห็นง่าย พอๆกับกล้ามอก คนจึงมักชอบเล่นเสมอ มีหลากหลายท่าดังนี้
Alternate Dumbell Curl


Concentrate Curl


Preacher CurlStanding Barbell Curl
Standing Dumbell CurlIncline Dumbell Curl