วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

เร่งสร้างกล้ามเพียง60วัน


หากคุณต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้เห็นผลทันใจ โดยอาจจะกินเวลาเพียง 4 เดือน หรือ 1 ปี ในขณะที่เพื่อนๆอาจจะต้องใช้เวลา3-5ปี จึงจะมีกล้ามแน่นๆ น่ามอง โดยที่ไม่ต้องฝืนร่างกายให้โหม ฝึกหนัก ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายได้ มีเคล็ดลับบางประการที่ช่วยบ่มเพาะกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น โดยใช้ระยะในการฝึกเท่าเดิมโดยการเพิ่มความเข้มข้นในระดับน้ำหนักของการบริหาร ด้วยวิธีง่ายๆ ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตนเองดังนี้
1 บริหารด้วยจำนวนรอบคงเดิม แต่เพิ่มน้ำหนักให้มากยิ่งขึ้น หากคุณพยายามบริหารจนครบรอบเช่นเดียวกับการฝึกในครั้งก่อนๆ ด้วยน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะเห็นผลเร็วเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
2 เลือกน้ำหนัก ที่ใช้ในการบริหารเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนรอบให้มากกว่าปกติ ก็นับเป็นทางลัดที่ต้องใช้เวลาและความอดทน อย่างสูงแต่ให้ผลดีเช่นเดียวกัน
3 ใช้น้ำหนักเท่าเดิม แต่เกร็งกล้ามเนื้อให้มากขึ้น และนานกว่าปกติอีกด้วย คือเกร็งตั้งแต่เริ่มท่าบริหาร และเกร็งค้างไว้ให้นานกว่าเดิมในช่วงที่กล้ามเนื้อหดตัว เมื่อฝึกบ่อยๆ ระยะเวลาในการหด ตัวของกล้ามเนื้อจะเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้กล้ามเนื้อขยายตัวได้เร็วยิ่งขึ้น
ทั้งสามวิธีข้างต้นเป็นหนทางลัดที่ช่วยใหคุณได้มีโอกาสเป็นเจ้าของมัดกล้ามแกร่งแน่นได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าการฝึกแบบปกติ ซึ่งต้องใช้เวลานาน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามแม้แต่น้อยคือ ทุกครั้งที่คุณบริหารนผ่านความเมื่อยล้าอ่อนเพลียจนแทบทรุดไปแล้ว คุณต้องการสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วเท่าไร กล้ามเนื้อภายหลังจากการฝึกจนผ่านจุดล้าไปแล้วก็ยิ่งฟื้นตัวได้ช้ามากขึ้นเท่านั้น พึงคำนึงไว้เสมอว่าสภาพร่างกายของคนเรามิใช่เครื่องจักร จึงจำเป็นต้องถนอมและดูแลไม่ให้ร่างกายหักโหมจนเกินควร