วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความลับ ข้อที่ 9

ถ้าอยากกล้ามโต วิ่งให้น้อยลง

การวิ่งไม่ได้ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อ ไม่เช่นนั้นพวกนักวิ่งมาราธอนคงแขนขาโตเป็นก้ามปูกันหมดแล้ว ข้อเท็จจริงก็คือ กาวิ่งทำให้กล้ามเนื้อหดตัวลงเพื่อให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณอาจคิดว่าจะไปยากอะไร ก็ทั้งวิ่งทั้งยกน้ำหนักเลย ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย แต่ร่างกายอาจไม่ได้คิดเช่นนั้น เส้นใยกล้ามเนื้อหดตัวเร็ว หรือเส้นใยกล้ามเนื้อขาว ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า อาจยงขยับขยายได้ถ้าคุณทั้งวิ่งและยกน้ำหนัก แต่หลักการนี้ใช้ไม่ได้กับเส้นใยกล้ามเนื้อหดตัวช้า หรือเส้นใยกล้ามเนื้อแดง แม้เส้นใยกล้ามเนื้อพวกนี้จะมีขนาดเล็กกว่าก็จริง แต่เมื่อรวมๆกันแล้วอาจคิดเป็นร้อยละ 50 ของเส้นใย กล้ามเนื้อทั้งหมด ในร่างกายคุณที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต

ทางที่ดีวิ่งให้น้อยลงจะดีกว่า แล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเส้นใยกล้ามเนื้อทั้งสองกลุ่ม เผลอๆคุณอาจได้เห็นหุ่นฟิตแอนเฟิร์มของตัวเองได้เร็วกว่าที่คิด ข้อสำคัญคือ คุณจะต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิม เมื่ออ่าน ความลับ ของเราครบ ทั้ง 9 ข้อก็นำไปปฎบัติทันที และทำให้หนักๆๆ ยิ่งหนักเท่าใดหุ่นและกล้ามเนื้อคุณก็จะดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลย